DLNA u akciji

connect

DLNA u akciji

Bilo da je reč o smart telefonima, tabletima ili televizorima – proizvodi sa oznakom DLNA trebalo bi da pojednostave zabavu uz muziku, fotografije i filmove u kućnoj mreži. Zbog toga su se povezali proizvođači iz raznih... 

Detaljnije... »
Subaru unapredio sistem Eyesight

Auto

Subaru unapredio sistem Eyesight

Subaru je unapredio svoj sistem Eyesight dodavanjem novih karakteristika, pre svega identifikacijom pešaka i prepreka na putu, kočenjem pa i okretanjem automobila ako postoji mogućnost da udari u nešto. Povezan je s kontrolama... 

Detaljnije... »
Naxi aplikacija za Android

Android

Naxi aplikacija za Android

Početkom 2012. godine Naxi radio je svim slušaocima poklonio aplikaciju za iPhone i iPad (o kojoj ste već imali priliku da čitate), preko koje mogu da slušaju Naxi Digital. Naxi Digital je mreža radio stanica različitih... 

Detaljnije... »
Hromirani zmaj

Multimedijalni softver

Hromirani zmaj

Kom­pa­ni­ja Comodo  je po­zna­ta na trži­štu so­ftve­ra za za­šti­tu računa­ra i mre­ža, a nji­ho­va po­nu­da u­ključuje si­gur­no­sne ser­ti­fi­ka­te i pro­gra­me za bor­bu pro­tiv vi­ru­sa,... 

Detaljnije... »

Asus


Manpower

Enjoy.ing

Twitter